Hızlı Erişim

İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Hakkımızda

Üniversite radyo ve televizyonunu bünyesinde barındıran bir teşkilatlanma ile Üniversitede eğitimi verilen, radyo-televizyon-sinema yapım, radyo-televizyon yayın ve halkla ilişkiler eğitim-öğretiminin uygulama ihtiyacını karşılamak, ilgili dallardaki öğrencisine mesleki hazırlık ve pratikleri için katkı sağlamak, Üniversitenin geleneksel ve yeni medya aracılığı ile gerçekleştirilen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmek, kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını koordine etmek, Merkezin faaliyet alanlarındaki gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, uzaktan eğitim- interaktif eğitim gibi faaliyetlerine içerik-program desteği vermek, Üniversitenin kamu kuruluşları, özel ve uluslararası kuruluşlar ile medya alanındaki işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmaktır.

 

Faaliyet Alanları

a) Üniversitenin ve Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite radyo ve televizyonunun yapım ve yayın süreçlerinin tamamını planlamak ve yönetmek,

 

b) Üniversitede eğitimi verilen; radyo-televizyon-sinema yapım, radyo-televizyon yayın ve halkla ilişkiler eğitim-öğretiminin uygulama ihtiyacını karşılamak ve ilgili dallardaki öğrencisine mesleki hazırlık ve pratikleri için katkı sağlamak,

 

c) Radyo, televizyon, sinema, çoklu ortam (multimedya), yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi alanlarındaki gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak,

 

ç) Merkez araç parkuru hizmetlerini öğrenci uygulama gereksinimleri öncelikli olmak üzere kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerin talepleri doğrultusunda organize etmek,

 

d) Üniversitenin uzaktan eğitim- interaktif eğitim gibi faaliyetlerine içerik-program desteği vermek, eğitim amaçlı program arşivini ve yayınını düzenlemek,

 

e) Üniversitenin geleneksel ve yeni medya (internet) aracılığı ile gerçekleştirilen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmek,

 

f) Üniversitenin kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını koordine etmek,

 

g) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

 

ğ) Merkezde görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak üzere Merkezin faaliyet alanına giren konularda kısa ya da uzun süreli olarak yurt içindeki ilgili birimlere ve yurt dışındaki kuruluşlara eleman göndermek ve aynı amaçlar ile yurt içindeki diğer birimlerden veya yurt dışından gelenleri kabul etmek,

 

h) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin gerektirdiği altyapı çalışmaları ile ilgili mekân, malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlamak,

 

ı) Üniversitenin birimlerinde yürütülen ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda her türlü faaliyetle ilgili eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak,

 

i) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 


Ekleme tarihi: 17-12-2018 08:32:40